Thùng xe phổ thông
Dạnh mục sản phẩm
Loại xe chuyên dụng
Thùng đông lạnh (Bảo ôn)
Hãng sản xuất
Lamberet

Đối tác của Sabaco

Công ty TNHH Ô tô và TBCD Sao Bắc

HOTLINE
084 248 8899