SS2P 6x4 – 420 PS
Loại xe chuyên dụng
Satxi (Xe không thùng)

Đối tác của Sabaco

Công ty TNHH Ô tô và TBCD Sao Bắc

HOTLINE
084 248 8899